Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:17

禁中

門嚴九重靜,
窗幽一室閑。
好是修心處,
何必在深山。

 

Cấm trung

Môn nghiêm cửu trùng tĩnh,
Song u nhất thất nhàn.
Hảo thị tu tâm xứ,
Hà tất tại thâm sơn.

 

Dịch nghĩa

Quan trên nghiêm khắc, triều đình giữ im lặng,
Một căn phòng trống vắng có cửa sổ che bớt ánh sáng.
Đúng là chỗ tốt để tu sửa tâm tính,
Đâu cần phải vào chốn non sâu.


Năm 815, tác giả đang làm quan lớn tại triều (dạy Thái tử học) nhưng trực tính làm phật lòng vua và các quan đồng liêu, bị giáng chức và đày ra Giang Châu làm một chức quan nhỏ (Tư mã). Ông dựng một túp lều tranh, dưới chân dãy Lư sơn, dành thì giờ tu học đạo Phật và đạo Tiên. Ông làm bài này trong giai đoạn đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan nghiêm khắc, triều đình im lặng
Một căn lều nhàn vắng âm u
Rõ ràng nơi tốt để tu
Đâu cần lên đỉnh non Lư mới là

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chín lần cửa lặng tờ
Phòng sâu cửa lờ mờ.
Đúng là nơi tu tĩnh
Cần chi ở núi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quan nghiêm,vua tĩnh ý
Cửa tối,phòng thư nhàn
Đúng chốn tu tâm tốt
Cần chi lên đỉnh non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều im nghiêm khắc quan trên,
Một phòng trống vắng song tiền nắng che.
Chỗ hay cho tính tu tề,
Đâu cần vào chốn bốn bề non sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiêm khắc quan trên triều lặng thinh,
Một phòng trống vắng song che hình.
Đúng là chỗ tốt tu tâm tính,
Đâu phải cần vào chốn ẩn mình.

11.00
Trả lời