05/06/2023 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấm trung
禁中

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2013 07:17

 

Nguyên tác

門嚴九重靜,
窗幽一室閑。
好是修心處,
何必在深山。

Phiên âm

Môn nghiêm cửu trùng tĩnh,
Song u nhất thất nhàn.
Hảo thị tu tâm xứ,
Hà tất tại thâm sơn.

Dịch nghĩa

Quan trên nghiêm khắc, triều đình giữ im lặng,
Một căn phòng trống vắng có cửa sổ che bớt ánh sáng.
Đúng là chỗ tốt để tu sửa tâm tính,
Đâu cần phải vào chốn non sâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan nghiêm khắc, triều đình im lặng
Một căn lều nhàn vắng âm u
Rõ ràng nơi tốt để tu
Đâu cần lên đỉnh non Lư mới là
Năm 815, tác giả đang làm quan lớn tại triều (dạy Thái tử học) nhưng trực tính làm phật lòng vua và các quan đồng liêu, bị giáng chức và đày ra Giang Châu làm một chức quan nhỏ (Tư mã). Ông dựng một túp lều tranh, dưới chân dãy Lư sơn, dành thì giờ tu học đạo Phật và đạo Tiên. Ông làm bài này trong giai đoạn đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cấm trung