Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác

Tứ niên liêu tộ ngụ kinh hoa
Bạc cấu thư trai nhất thuỷ nha
Thanh dạ thính trùng kiêm thính vũ
Bệnh thân ưu quốc hựu ưu gia
Đỗ quyên chi ngoại huỳnh quang tiểu
Hoàn vĩ đê biên trúc diểu tà
Thời hữu phương hương lai kỷ tịch
Bất tri toạ ngoạ bạch liên hoa

 

Dịch nghĩa

Bốn năm hãy tạm trọ ở kinh đô,
Dựng qua loa một căn nhà đọc sách bên bờ hồ.
Đêm thanh nghe tiếng dế và tiếng mưa,
Người ốm lo việc nước lại việc nhà.
Ngoài cành đỗ quyên lửa đóm lập loè,
Bên bờ cây lau, ngọn trúc nghiêng ngả.
Thỉnh thoảng mùi thơm thoảng đưa bên chiếu,
Nào ngờ mình đang ngự trên vùng hoa sen trắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bốn năm thô thiển ở kinh hoa
Mê nước xây phòng đọc sách ta
Đêm lắng tiếng mưa cùng tiếng dế
Mình đau lo nước lại lo nhà
Đóm bay ngoài bụi tuôn lửa nhớ
Trúc mọc bên đê ngả bóng tà
Thoang thoảng hương thơm bên ghế chiếu
Biết ngồi hay đứng với sen hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Kinh kỳ tạm trú bốn năm qua,
Bên nước thư trai dựng một toà.
Đêm vắng, tiếng mưa chen tiếng dế,
Thân hèn lo nước lại lo nhà.
Lập loè lửa đóm, quyên thưa nhặt,
Hiu hắt cành lau, trúc thướt tha.
Thoang thoảng hương sen quanh ghế dựa,
Nào hay nằm giữa một vùng hoa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh kỳ ở trọ bốn năm qua,
Phòng sách bên hồ dựng tạm nhà.
Tiếng dế tiếng mưa đêm lạnh vắng,
Bệnh lo việc nước việc quê xa.
Trên cành chim quốc lập loè đóm,
Ngọn trúc ngả nghiêng sậy sát bờ.
Thoang thoảng mùi thơm bên gối chiếu,
Ngự trên sen trắng mình đâu ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Bốn năm tạm trọ ở kinh đô
Dựng chòi đọc sách tại bên hồ
Đêm lòng nghe như làn gió lạ
Thân mình lo nước lại lo nhà
Ngoài cành đỗ quyên lửa lập loè
Bên bờ cây lau, trúc gọi tà
Thỉnh thoảng mùi hương đưa bên chiếu
Nào ngờ ta đang ngự mình hoa

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời