18/01/2021 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 10:17

 

Phiên âm

Tứ niên liêu tộ ngụ kinh hoa
Bạc cấu thư trai nhất thuỷ nha
Thanh dạ thính trùng kiêm thính vũ
Bệnh thân ưu quốc hựu ưu gia
Đỗ quyên chi ngoại huỳnh quang tiểu
Hoàn vĩ đê biên trúc diểu tà
Thời hữu phương hương lai kỷ tịch
Bất tri toạ ngoạ bạch liên hoa

Dịch nghĩa

Bốn năm hãy tạm trọ ở kinh đô,
Dựng qua loa một căn nhà đọc sách bên bờ hồ.
Đêm thanh nghe tiếng dế và tiếng mưa,
Người ốm lo việc nước lại việc nhà.
Ngoài cành đỗ quyên lửa đóm lập loè,
Bên bờ cây lau, ngọn trúc nghiêng ngả.
Thỉnh thoảng mùi thơm thoảng đưa bên chiếu,
Nào ngờ mình đang ngự trên vùng hoa sen trắng.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bốn năm thô thiển ở kinh hoa
Mê nước xây phòng đọc sách ta
Đêm lắng tiếng mưa cùng tiếng dế
Mình đau lo nước lại lo nhà
Đóm bay ngoài bụi tuôn lửa nhớ
Trúc mọc bên đê ngả bóng tà
Thoang thoảng hương thơm bên ghế chiếu
Biết ngồi hay đứng với sen hoa
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đối hoa tác