開元寺客省早景即事

客省蕭條柿葉紅,
樓臺如畫倚霜空。
銅池數滴桂上雨,
金鐸一聲松杪風。
鶴靜時來珠像側,
鴿馴多在寶幡中。
如何塵外虛為契,
不得支公此會同。

 

Khai Nguyên tự khách tỉnh tảo cảnh tức sự

Khách tỉnh tiêu điều thị diệp hồng,
Lâu đài như hoạ ỷ sương không.
Đồng trì sổ trích quế thượng vũ,
Kim đạc nhất thanh tùng diểu phong.
Hạc tĩnh thì lai châu tượng trắc,
Cáp tuần đa tại bảo phiên trung.
Như hà trần ngoại hư vi khế,
Bất đắc Chi Công thử hội đồng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Nhà khách phất phơ rụng lá hồng
Lâu đài trước mặt rực mây rồng
Chậu vàng rỏ giọt mưa trên quế
Mõ gỗ vang xa gió ngọn thông
Hạc sạch vòng quanh bên tượng đậu
Chim quen ríu rít dưới phan đông
Lòng tôi mến cảnh trần còn luỵ
Chưa được cùng ông dựa cửa không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thức dậy thấy xác xơ cây thị
Lâu đài xinh như vẽ trong sương
Giọt mưa rơi xuống ao đồng
Ngọn cây gió lộng, chuông vàng chợt vang
Hạc đậu tượng nhẹ nhàng không tiếng
Bồ câu thuần bay liệng bên cờ
Ra sao Tiết cõi hư vô?
Ông Chi không có trong chùa hôm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phất phơ nhà khách lá hồng
Lâu đài như hoạ sương không gian lồng.
Mưa trên quế rỏ chậu đồng,
Vang xa mõ gỗ gió thông ngọn cành.
Tượng bên hạc đậu lượn quanh,
Chim quen ríu rít dưới tàn cờ phan.
Ra sao lòng mến cảnh trần,
Cùng ông Chi chẳng dựa lan can chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhà khách tiêu điều lá thị đỏ
Lâu đài như vẽ dựa màn sương
Ao đồng mấy giọt mưa trên quế
Mõ bạc một chày gió ngọn tùng
Hạc tĩnh đến thời nghiêng tượng ngọc
Bồ câu nhiều đậu trong tràng phan
Như nay ngoài bụi hư không ngộ
Chẳng được Chi Công đây gặp cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời