01/10/2023 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khai Nguyên tự khách tỉnh tảo cảnh tức sự
開元寺客省早景即事

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 09:30

 

Nguyên tác

客省蕭條柿葉紅,
樓臺如畫倚霜空。
銅池數滴桂上雨,
金鐸一聲松杪風。
鶴靜時來珠像側,
鴿馴多在寶幡中。
如何塵外虛為契,
不得支公此會同。

Phiên âm

Khách tỉnh tiêu điều thị diệp hồng,
Lâu đài như hoạ ỷ sương không.
Đồng trì sổ trích quế thượng vũ,
Kim đạc nhất thanh tùng diểu phong.
Hạc tĩnh thì lai châu tượng trắc,
Cáp tuần đa tại bảo phiên trung.
Như hà trần ngoại hư vi khế,
Bất đắc Chi Công[1] thử hội đồng.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Nhà khách phất phơ rụng lá hồng
Lâu đài trước mặt rực mây rồng
Chậu vàng rỏ giọt mưa trên quế
Mõ gỗ vang xa gió ngọn thông
Hạc sạch vòng quanh bên tượng đậu
Chim quen ríu rít dưới phan đông
Lòng tôi mến cảnh trần còn luỵ
Chưa được cùng ông dựa cửa không
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
[1] Tên đầy đủ là Chi Đôn Công, một người theo đạo Sa Môn đắc đạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Khai Nguyên tự khách tỉnh tảo cảnh tức sự