Tơ tiên thêu nét nhíu mày,
Mỹ nhân Nam quốc chính là nơi đây.
Bên bờ giặt lụa nay đâu,
Vì người nước vẫn chảy màu xanh trong.

Si Di đúc tượng uổng công,
Việt Ngô được mất trong vòng mày nhăn.
Bách Hoa xưa dạo bước chân,
Còn nghe tiếng guốc leng keng trong chiều.

tửu tận tình do tại