24/09/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Việt nhân - Đề Dư thị nữ tử tú Tây Tử hoán sa đồ, đồng Trình Thôn, Nguyễn Đình tác
思越人-題余氏女子繡西子浣紗圖,同程村、阮亭作

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 22:14

 

Nguyên tác

擘仙絲,
寫美矉,
依然南國娉婷。
石畔浣紗今在否,
溪流猶為人清。

興亡吳越眉顰上。
鴟夷枉鑄遺像。
日暮百花洲下路,
珊珊步屧餘響。

Phiên âm

Phách tiên ti,
Tả mỹ tần,
Y nhiên nam quốc phinh đình.
Thạch bạn hoán sa kim tại phủ,
Khê lưu do vị nhân thanh.

Hưng vong Ngô Việt mi tần thượng.
Si Di[1] uổng chú di tượng.
Nhật mộ Bách Hoa châu hạ lộ,
San san bộ tiệp dư hưởng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tơ tiên thêu nét nhíu mày,
Mỹ nhân Nam quốc chính là nơi đây.
Bên bờ giặt lụa nay đâu,
Vì người nước vẫn chảy màu xanh trong.

Si Di đúc tượng uổng công,
Việt Ngô được mất trong vòng mày nhăn.
Bách Hoa xưa dạo bước chân,
Còn nghe tiếng guốc leng keng trong chiều.
[1] Hay Si Di tử 鴟夷子, Si Di tử bì 鴟夷子皮, tức Phạm Lãi 範蠡, thượng khanh nước Việt, giúp vua Việt Câu Tiễn 勾踐 tiêu diệt nước Ngô của Phù Sai 夫差. Sau nhận thấy Câu Tiễn bạc nghĩa nên bỏ đi chu du Ngũ Hồ, đổi tên là Si Di tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Tư Việt nhân - Đề Dư thị nữ tử tú Tây Tử hoán sa đồ, đồng Trình Thôn, Nguyễn Đình tác