Tương tư hai kẻ yêu nhau
Trừ khi anh đến giải bầu men say
Càng thêm day dứt mệt nhoài.
Dư thừa này cũng cần giây phút dừng!

- Em không muốn chết bỗng dưng
Để nhìn anh kém vô cùng cái duyên...