Tặng bản quốc hoà thượng trụ Tân Ninh giang biên tự

Tăng diệc ngô nhân chỉ trĩ đầu
Kham ta Quách Hổ bất dung lưu
Quy lai giang tự tam canh ký
Mạc khấu hàn chung đáo khách sầu

 

Dịch nghĩa

Sư là người nước ta đi tu từ khi còn nhỏ
Nhưng không được bọn Quách Hổ cho đi tu
Đành quay lại ngôi chùa bên sông thâu đêm ngồi ghi chép
Mà cũng không đánh chuông lạnh khiến cho du khách thêm buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Người Nam sang Bắc muốn làm sư
Quách Hổ ban hành lệnh cấm tu
Đành ở chùa bên sông viết lách
Buồn tình thay kẻ thích chu du

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sư là người Việt nước ta
Ngay từ thưở nhỏ xuất gia lên chùa
Quách Hồ cấm, sư đành thua
Về bên sông vắng sớm trưa tu hành
Chong đèn ghi chép tâm thành
Nhờ ơn Phật độ, đã dành ấm êm
Chuông chùa chưa muốn đánh thêm
Sợ làm du khách đang đêm rầu lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người Nam sang Bắc muốn đi tu,
Quách Hổ không cho người vị sư,
Đành ở chùa sông đêm chép lại,
Cũng không chuông lạnh khách buồn tư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời