54.80
59 bài thơ
Tạo ngày 03/08/2009 03:22 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/12/2009 19:25 bởi karizebato