Thu về, em đã gặp thu chưa?
Giải nước trường giang lạnh mấy bờ?
Thoảng bóng hoa buồn in lối cũ
Dặm đường mơ tưởng bước em xưa

Tôi mãi tìm thu mấy bữa nay
Mới nên sầu mộng, nhớ nhung này
Tưởng trong thao thức, lòng giăng gió
Đều nói cùng em: Yêu lắm thay!

Từ trái đồi xanh, xanh mãi đâu
Trở về đồng nội ngát ưu sầu
Hương thơm ngây ngất, hồn hoa cỏ
Hằng viễn hoài em xa cách lâu

Mảng nhớ mong em, rừng đã vàng
Dáng chiều giục giã cửa đài trang
Cảm thương nhan sắc, mờ thu thuỷ
Phơ phất trùng dương khỏi ải quan

Nước buồn cũng bởi mắt em xanh
Hồ biển rưng rưng biếc mấy thành
Em tự phương trời, thu gởi lại
Nụ cười thương nhớ, nét đan thanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]