Em mỉm cười với anh. Nụ cười là gì?
Là ánh sáng của một vì sao gửi một vì sao.
Là hương quyện cỏ non với cánh đồng cất lên tiếng hát. Là màu xanh dịu dàng của mắt em vương vào tay anh. Anh có trong tay cơ thể đang hát ca của một cánh đồng. Ngọn cỏ nhọn như kim đang kể về mắt anh đang nhìn vào vô tận. Anh mỉm cười cùng em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)