Anh hỏi
Những con lạc đà chở gì trên lưng
Chúng chở
trái tim em
qua sa mạc

Khi anh bỏ đi
em còn lại một mình
dưới mặt trời vàng sụa

Đất nẻ khô
Trái tim người trống rỗng
Nguồn nước dịu dàng
không còn tuôn chảy cho em

Đôi khi em thấy anh
Song bằng đôi tay dang rộng
Em chỉ đụng được vào
Ý nghĩ
về anh

Anh hỏi
Những con lạc đà chở gì trên lưng
Chúng chở
trái tim em
qua sa mạc


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)