Họ đi qua bên tôi
Gần đến nỗi
Chỉ khẽ giơ là chạm tay vào

Vác những nhành cây trên vai
Và họ hát:
Thiện là thiện
Ác là ác
Công bằng là thiện
Bất công là ác
Tình yêu là thiện
Tình yêu là ác
Vậy thiện là ác
Ác là thiện
Lúc đó từ trong bóng tối
Tôi nhảy ra
Chặn ngay họ lại
Họ lặng im
Có chi đâu
Tôi chỉ là một cô gái đẹp

Cô ta vừa kẽ x...xuỵt
Vừa vuốt nhành hoa tử đinh hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)