Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2008 11:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2020 09:57

“Odła­ma­łam ga­łąź mi­ło­ści...”

odła­ma­łam ga­łąź mi­ło­ści
umar­łą po­cho­wa­łam w zie­mi
i spójrz
mój ogród roz­kwitł

nie moż­na za­bić mi­ło­ści

je­śli ją w zie­mi po­grze­biesz
od­ra­sta
je­śli w po­wie­trze rzu­cisz
li­ście­je skrzy­dła­mi
je­śli w wodę
skrze­lą bły­ska
je­śli w noc
świe­ci

więc ją po­grze­bać chcia­łam w moim ser­cu
ale ser­ce mi­ło­ści mo­jej było do­mem
moje ser­ce otwar­ło swo­je drzwi ser­co­we
i roz­dzwo­ni­ło śpie­wem swo­je ser­co­we ścia­ny
moje ser­ce tań­czy­ło na wierz­choł­kach pal­ców

więc po­grze­ba­łam moją mi­łość w gło­wie
i py­ta­li lu­dzie
dla­cze­go moja gło­wa ma kształt kwia­tu
i dla­cze­go moje oczy świe­cą jak dwie gwiaz­dy
i dla­cze­go moje war­gi czer­wień­sze są niż świt

chwy­ci­łam mi­łość aby ją po­ła­mać
lecz gięt­ka była oplo­tła mi ręce
i moje ręce zwią­za­ne mi­ło­ścią
py­ta­ją lu­dzie czy­im je­stem więź­niem

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Em bẻ một cành tình yêu đã chết
Chôn vào trong lòng đất
Và anh hãy nhìn xem
Hoa lại nở bừng trong mảnh vườn em

Tình yêu không thể gì giết chết
Nếu anh đem chôn vào lòng đất
Nó sẽ lại chồi lên
Nếu anh quăng vào không gian
Nó mọc liền đôi cánh
Nếu anh dìm xuống nước
Nó sẽ ánh bạc lên
Và trong đêm
Nó sẽ toả ngời lấp lánh

Vậy nên em đã chôn tình yêu vào trong trái tim
Nhưng trái tim lại từng là ngôi nhà của tình yêu đó
Nên trái tim mở rộng cửa tim mình
Và thành tim lại vang lên tiếng hát
Và tim em lại đưa chân nhảy nhót
Vậy nên em đã chôn tình yêu tận vào trong óc
Và mọi người hỏi
Tại sao đầu em mang hình bông hoa
Tại sao mắt em như hai vì sao lấp lánh
Tại sao môi em đỏ hơn bình minh

Em đã xiết tay định bẻ gãy tình yêu
Song tình yêu dai làm tay em rối
Và tay em bị tình yêu thắt không gỡ nổi
Mọi người lại hỏi
Em là tù nhân của ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Ba Lan

odła­ma­łam ga­łąź mi­ło­ści
umar­łą po­cho­wa­łam w zie­mi
i spójrz
mój ogród roz­kwitł

nie moż­na za­bić mi­ło­ści

je­śli ją w zie­mi po­grze­biesz
od­ra­sta
je­śli w po­wie­trze rzu­cisz
li­ście­je skrzy­dła­mi
je­śli w wodę
skrze­lą bły­ska
je­śli w noc
świe­ci

więc ją po­grze­bać chcia­łam w moim ser­cu
ale ser­ce mi­ło­ści mo­jej było do­mem
moje ser­ce otwar­ło swo­je drzwi ser­co­we
i roz­dzwo­ni­ło śpie­wem swo­je ser­co­we ścia­ny
moje ser­ce tań­czy­ło na wierz­choł­kach pal­ców

więc po­grze­ba­łam moją mi­łość w gło­wie
i py­ta­li lu­dzie
dla­cze­go moja gło­wa ma kształt kwia­tu
i dla­cze­go moje oczy świe­cą jak dwie gwiaz­dy
i dla­cze­go moje war­gi czer­wień­sze są niż świt

chwy­ci­łam mi­łość aby ją po­ła­mać
lecz gięt­ka była oplo­tła mi ręce
i moje ręce zwią­za­ne mi­ło­ścią
py­ta­ją lu­dzie czy­im je­stem więź­niem

Chưa có đánh giá nào
Trả lời