Gặp buổi cùng em chung một thuyền
Mới hay gần gũi cũng là duyên
Nước Tây Hồ trầm tư mặt ngọc
Chẳng gió giăng nên chửa ước nguyền

Em nói, em cười vẳng tiếng oanh
Hồn tôi bay theo khói kinh thành
Mộng ngoài sơn hải, làm mây trắng
Tưởng bóng hồ như bóng mắt xanh

Em im lời nói lúc hoàng hôn
Vì thấy hồ kia nổi sóng cồn
Trước mắt ta: trời tình, nước bạc
Khuất bờ dương liễu, bóng hoa thôn

Một giang sơn ấy với đôi lòng
Bên cạnh Tây Hồ, thoả ước mong
Tôi bắc cầu hoa, làm thuỷ tạ
Mỗi chiều ngồi ngắm mắt em trong

Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa mở, cánh chưa già
Trong vùng gió đợi, hương chờ ấy
Lòng tưởng cùng ai đã dạo qua

Trăng Tầm Dương cũ, nguyệt Cô Tô...
Tình chẳng xưa, mà cảnh giống xưa
Ta dạo thuyền đây - ai nhớ lại
Đình hoa Yên Phụ, sóng Tây Hồ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]