Lụa là khắp kéo mùa xuân tới
Sáo múa ca sáng chói cao lầu
Muốn về quê, có được đâu
Mỗi hoa trước mắt, mỗi sầu nhớ quê

tửu tận tình do tại