Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:50

出郭

霜露晚淒淒,
高天逐望低。
遠煙鹽井上,
斜景雪峰西。
故國猶兵馬,
他鄉亦鼓鼙。
江城今夜客,
還與舊烏啼。

 

Xuất quách

Sương lộ vãn thê thê,
Cao thiên trục vọng đê.
Viễn yên diêm tỉnh thượng,
Tà cảnh tuyết phong tê.
Cố quốc do binh mã.
Tha hương diệc cổ bề.
Giang thành kim dạ khách,
Hoàn dữ cựu ô đề.

 

Dịch nghĩa

Xế chiều sương móc dã dề,
Trời cao mà trông rất thấp.
Mây xa trên miệng giếng muối,
Cảnh nghiêng phía tây của đỉnh tuyết.
Làng cũ còn chiến tranh,
Nơi xứ người cũng chiêng trống.
Đêm nay làm khách nơi thành bên sông,
Cũng giống như quạ xưa kêu.


(Năm 760)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sương chiều giăng lê thê,
Trời cao trông thấp ghê.
Khói xa trên giếng muối,
Chiều tà tuyết non tê.
Làng cũ còn chém giết,
Quê người cũng loạn ly.
Bến nước đêm nay nghỉ,
Quạ xưa kêu khác chi!

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Chiều tà sương móc toả lê thê
Ngắm cảnh trời cao thấy thấp hề
Giếng muối mây trên ôi diệu vợi
Nơi tây núi tuyết đỉnh nghiêng về

Làng nao quê cũ chiến tranh thôi
Trống đánh, chiêng khua ở xứ người
Làm khách nơi thành đêm sông nghỉ
Như xưa cũng giống quạ vang lời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xế chiều sương móc dã dề,
Trời cao trông thấp lê thê mây trời
Mây xa miệng giếng muối phơi,
Cảnh nghiêng tây đỉnh tuyết rơi phủ đầy.
Làng xưa còn chiến tranh đây,
Xứ người chiêng trống cũng đầy nơi nơi.
Đêm nay làm khách thành khơi,
Như xưa cũng giống vang trời quạ kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sương móc chiều bàng bạc,
Trời cao thấy xuống gần.
Khói xa giếng muối bốc,
Non tây tuyết phủ tràn.
Nước cũ còn có giặc,
Tha hương tiếng trống dồn.
Thành sông đêm nay khách,
Cùng chim cũ thở than.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương móc buổi chiều rơi lạnh lẽo
Trời cao mà thấy kéo xuống gần
Khói xa trên giếng muối lên
Cảnh trên núi tuyết tây nghiêng nắng tà
Làng cũ còn can qua giặc giã
Nơi xứ người trống đã thúc dồn
Đêm nay làm khách thành sông
Còn cùng quạ cũ kêu than vài lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời