04/02/2023 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất quách
出郭

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 21:50

 

Nguyên tác

霜露晚淒淒,
高天逐望低。
遠煙鹽井上,
斜景雪峰西。
故國猶兵馬,
他鄉亦鼓鼙。
江城今夜客,
還與舊烏啼。

Phiên âm

Sương lộ vãn thê thê,
Cao thiên trục vọng đê.
Viễn yên diêm tỉnh thượng,
Tà cảnh tuyết phong tê.
Cố quốc do binh mã.
Tha hương diệc cổ bề.
Giang thành kim dạ khách,
Hoàn dữ cựu ô đề.

Dịch nghĩa

Xế chiều sương móc dã dề,
Trời cao mà trông rất thấp.
Mây xa trên miệng giếng muối,
Cảnh nghiêng phía tây của đỉnh tuyết.
Làng cũ còn chiến tranh,
Nơi xứ người cũng chiêng trống.
Đêm nay làm khách nơi thành bên sông,
Cũng giống như quạ xưa kêu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sương chiều giăng lê thê,
Trời cao trông thấp ghê.
Khói xa trên giếng muối,
Chiều tà tuyết non tê.
Làng cũ còn chém giết,
Quê người cũng loạn ly.
Bến nước đêm nay nghỉ,
Quạ xưa kêu khác chi!
(Năm 760)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuất quách