Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 23:07

春水

三月桃花浪,
江流復舊痕。
朝來沒沙尾,
碧色動柴門。
接縷垂芳餌,
連筒灌小園。
已添無數鳥,
爭浴故相喧。

 

Xuân thuỷ

Tam nguyệt đào hoa lãng,
Giang lưu phục cựu ngân.
Triêu lai một sa vĩ,
Bích sắc động sài môn.
Tiếp lũ thuỳ phương nhị,
Liên đồng quán tiểu viên.
Dĩ thiêm vô số điểu,
Tranh dục cố tương huyên.

 

Dịch nghĩa

Tháng ba sóng cuốn theo hoa đào,
Sông chảy trở lại ngấn cũ.
Sớm ra nước dâng làm lút cuối bãi,
Sắc biếc rung cả cửa sài.
Đầu dây móc mồi thơm,
Ống nối tiếp dẫn nước tưới vườn nhỏ.
Lại có thêm nhiều chim,
Chúng tranh nhau tắm nên cùng làm ồn.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng ba sóng hoa đào,
Sông dâng theo mức cũ.
Sớm ra cuối bãi chìm,
Sắc biếc rung cửa ngõ.
Đầu dây gắn mồi thơm,
Ống nối tưới vườn nhỏ.
Khiến thêm rất nhiều chim,
Tranh tắm tạo ồn ã.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Tháng ba sóng cuốn với hoa đào
Mực nước xưa sông chảy lại mau
Sớm nước dâng lên tràn cuối bãi
Rung rinh sắc biếc ngõ xinh màu

Mồi thơm được móc với đầu dây
Ống nối vào nơi nước tưới cây
Ríu rít nhiều chim mê đáp đậu
Tranh nhau tắm rửa tiếng ồn đầy.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng ba sóng cuốn theo hoa đào,
Mực nước sông xưa tái lập vào.
Sớm nước dâng cao tràn lút bãi,
Sắc xanh rung cả cửa sài rào.
Mồi thơm được móc đầu dây lưỡi,
Ống nối tiếp đưa nước tưới vào.
Lại có thêm nhiều chim tới đậu,
Tranh nhau chúng tắm tiếng lao xao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng ba sông phủ hoa đào,
Lòng sông tìm lại dấu nào trước đây?
Tinh mơ, bờ cát ngập đầy,
Cửa sài ánh biếc lung lay chập chờn.
Sửa cần ném xuống mồi thơm,
Ống bương chắp lại tưới vườn cũng hay.
Chim đâu vô số về đây,
Tranh nhà tắm mát giải bày xôn xao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng ba hoa đào theo sóng cuốn
Sông chảy về cái ngấn năm rồi
Sáng dâng làm lụt bãi bồi
Sắc xanh rung cả cửa cây là thường
Đầu dây móc mồi thơm thả xuống
Bương nối nhau làm ống tưới vườn
Lại thêm có lắm chim muông
Chúng tranh nhau tắm om sòm khúc sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời