09/12/2022 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân thuỷ
春水

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 23:07

 

Nguyên tác

三月桃花浪,
江流復舊痕。
朝來沒沙尾,
碧色動柴門。
接縷垂芳餌,
連筒灌小園。
已添無數鳥,
爭浴故相喧。

Phiên âm

Tam nguyệt đào hoa lãng,
Giang lưu phục cựu ngân.
Triêu lai một sa vĩ,
Bích sắc động sài môn.
Tiếp lũ thuỳ phương nhị,
Liên đồng quán tiểu viên.
Dĩ thiêm vô số điểu,
Tranh dục cố tương huyên.

Dịch nghĩa

Tháng ba sóng cuốn theo hoa đào,
Sông chảy trở lại ngấn cũ.
Sớm ra nước dâng làm lút cuối bãi,
Sắc biếc rung cả cửa sài.
Đầu dây móc mồi thơm,
Ống nối tiếp dẫn nước tưới vườn nhỏ.
Lại có thêm nhiều chim,
Chúng tranh nhau tắm nên cùng làm ồn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng ba sóng hoa đào,
Sông dâng theo mức cũ.
Sớm ra cuối bãi chìm,
Sắc biếc rung cửa ngõ.
Đầu dây gắn mồi thơm,
Ống nối tưới vườn nhỏ.
Khiến thêm rất nhiều chim,
Tranh tắm tạo ồn ã.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân thuỷ