Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:34, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 12:27

秦州雜詩其三

州圖領同谷,
驛道出流沙。
降虜兼千帳,
居人有萬家。
馬驕朱汗落,
胡舞白題斜。
年少臨洮子,
西來亦自誇。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 03

Châu đồ lĩnh Đồng Cốc,
Dịch đạo xuất lưu sa.
Giáng lỗ kiêm thiên trướng,
Cư nhân hữu vạn gia.
Mã kiêu chu hãn lạc,
Hồ vũ bạch đề tà.
Niên thiếu Lâm Thao tử,
Tây lai diệc tự khoa.

 

Dịch nghĩa

Theo bản đồ Tần Châu có vùng Đồng Cốc gần cạnh,
Con đường cái quan phát xuất từ vùng bãi nước.
Để chặn giặc, có hàng ngàn đồn trại,
Dân cư có cả vạn nhà.
Ngựa phi mồ hôi như ngọc đỏ rơi xuống,
Dân Hồ múa may khiến mũ riềng đầu lệch đi.
Các chàng trai trẻ nơi Lâm Thao,
Từ phía tây về đều khoe tài.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phủ Tần Châu trấn miền Đồng Cốc
Đường trạm băng qua đất cát bay
Lều Hồ ngàn chiếc giăng bày
Dân cư đông đúc nơi đây vạn nhà
Ngựa mồ hôi đổ máu pha
Múa điệu múa Hồ, nghiêng trán trắng bôi
Lâm Thao trai trẻ bao người
Từ Tây kéo đến khoe tài huyên thiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Châu hoạ kế Đồng Cốc,
Đường từ bến nước ra.
Ngăn thù nghìn lớp trại,
Dân ở vạn ngôi nhà.
Ngựa rớt mồ hôi đỏ,
Nơ đầu, Hồ múa sa.
Lâm Thao mấy cậu trẻ,
Tây đến nói ba hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vốn Đồng Cốc thuộc Tần Châu,
Con đường bãi cát bắt đầu đi ra.
Ngàn đồn trại chặn giặc qua,
Dân cư cũng có vạn nhà ít đâu.
Ngựa mồ hôi đỏ tựa châu,
Dân Hồ nhẩy múa nịt đầu trắng xiên.
Lâm Thao, một lũ thiếu niên,
Miền tây về lại huyên thuyên khoe tài...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đồng Cốc thuộc châu này,
Đường quan từ bãi nước.
Ngăn giặc có ngàn đồn,
Dân cư có vạn nóc.
Ngựa chạy toát mồ hôi,
Mọi múa niềng đầu rớt.
Chàng trẻ chốn Lâm Thao,
Từ tây về, nói khoác.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tần Châu cũng trông coi Đồng Cốc
Đường cái quan qua dốc cát bay
Ngăn ngừa rợ lỗ trại đầy
Cư dân cũng cất vạn ngoài nóc gia
Ngựa mạnh khoẻ ra mồ hôi đỏ
Múa điệu Hồ nghiêng ngả đầu vôi
Lâm Thao trẻ tuổi vài người
Từ tây về tới khoe lời bô bô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bản đồ Đồng Cốc cạnh Tần Châu,
Bãi nước xuất từ đường cái quan.
Đồn trại có ngàn để chặn giặc,
Dân cư hàng vạn ít nào đâu.
Ngựa phi ngọc đỏ mồ hôi đổ,
Hồ múa riềng đầu mũ lệch sau.
Nơi ấy Lâm Thao chàng tuổi trẻ,
Phía tây từ đó về khoe tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời