26/09/2022 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 03
秦州雜詩其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:34

 

Nguyên tác

州圖領同谷,
驛道出流沙。
降虜兼千帳,
居人有萬家。
馬驕朱汗落,
胡舞白題斜。
年少臨洮子,
西來亦自誇。

Phiên âm

Châu đồ lĩnh Đồng Cốc[1],
Dịch đạo xuất lưu sa.
Giáng lỗ kiêm thiên trướng,
Cư nhân hữu vạn gia.
Mã kiêu chu hãn lạc,
Hồ vũ bạch đề tà.
Niên thiếu Lâm Thao[2] tử,
Tây lai diệc tự khoa.

Dịch nghĩa

Theo bản đồ Tần Châu có vùng Đồng Cốc gần cạnh,
Con đường cái quan phát xuất từ vùng bãi nước.
Để chặn giặc, có hàng ngàn đồn trại,
Dân cư có cả vạn nhà.
Ngựa phi mồ hôi như ngọc đỏ rơi xuống,
Dân Hồ múa may khiến mũ riềng đầu lệch đi.
Các chàng trai trẻ nơi Lâm Thao,
Từ phía tây về đều khoe tài.

Bản dịch của Phan Ngọc

Phủ Tần Châu trấn miền Đồng Cốc
Đường trạm băng qua đất cát bay
Lều Hồ ngàn chiếc giăng bày
Dân cư đông đúc nơi đây vạn nhà
Ngựa mồ hôi đổ máu pha
Múa điệu múa Hồ, nghiêng trán trắng bôi
Lâm Thao trai trẻ bao người
Từ Tây kéo đến khoe tài huyên thiên
(Năm 759)

[1] Tần Châu thuộc quận Thiên Thuỷ, phía nam giáp với Thành Châu, quận Đồng Cốc. Tần Châu thuộc đạo Lũng Hữu, trong khi Thành Châu thuộc đạo Sơn Nam tây. Vì tình hình quân sự nên viên chỉ huy Tần Châu đô đốc kiêm nhiệm ba vùng Thiên Thuỷ, Lũng Tây, Đồng Cốc.
[2] Nay thuộc Lâm Đàm, Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 03