Lối nhà cô Tứ rợp đầy hoa
Muôn đoá ngàn bông trĩu cánh sà
Đàn bướm lượn bay lưu luyến mãi
Bầy chim lảnh lót tiếng vang ca