14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (202 bài)
- Bùi Minh Quốc (84 bài)
- Lê Anh Xuân (12 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
Tạo ngày 09/12/2023 20:16 bởi tôn tiền tử
Phạm Đông Hưng sinh năm 1940 tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội, là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, cư trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.