Chúng em là cái nụ
Thời gian là lời ca
Nắng mưa tưới tắm nụ
Nở xoè thành bông hoa.

Chúng em là bông hoa
Thời gian là tiếng hát
Đất trời nuôi dưỡng hoa
Thành quả thơm ngọt mật.

Chúng em là yêu thương
Vô tư và chân thật
Ở trên Trái Đất này
Chúng em là đẹp nhất.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]