Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
6 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2007 19:53

洞房

洞房環珮冷,
玉殿起秋風。
秦地應新月,
龍池滿舊宮。
系舟今夜遠,
清漏往時同。
萬里黃山北,
園陵白露中。

 

Động phòng

Động phòng hoàn bội lãnh,
Ngọc điện khởi thu phong.
Tần địa ưng tân nguyệt,
Long trì mãn cựu cung.
Hệ chu kim dạ viễn,
Thanh lậu vãng thời đồng.
Vạn lý Hoàng sơn bắc,
Viên Lăng bạch lộ trung.

 

Dịch nghĩa

Trong phòng the châu báu lạnh lẽo,
Gió thu nổi lên trong điện ngọc.
Trăng non vừa lên trên đất Tần,
Trong cung cũ có nhiều ao nhỏ.
Ta buộc thuyền nơi xa xa,
Nghe tiếng chuông báo giờ vẫn trong trẻo như ngày cũ.
Núi Hoàng ở phía bắc cách vạn dặm,
Viên Lăng thấy mờ trong sương móc trắng.


(Năm 767)

Đỗ Phủ cảm hứng tả phòng the của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi sau khi họ bỏ chạy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phòng khuê châu giá lạnh
Điện ngọc gió thu lơi
Tần địa trăng non mọc
Long trì cung cũ phơi
Đêm nay thuyền khách buộc
Thủa ấy giọt hồ rơi
Muôn dặm non Hoàng bắc
Vườn lăng sương trắng trời


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Phòng hoa châu lạnh buốc,
Đền ngọc gió thu đưa.
Trăng xứ Tần còn khuyết,
Ao rồng lắm điện xưa.
Đêm xa thuyền khách đậu,
Tiếng lậu, trước như giờ.
Bắc núi Hoàng muôn dặm,
Vườn lăng sương trắng mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Phòng khuê lạnh đẹp tựa châu,
Gió thu điện ngọc bắt đầu mạnh thêm.
Đất Tần, trăng mới ló lên,
Long Trì, cung cũ đầy trên mặt hồ.
Đêm nay, thuyền cột xa mù,
Giọt đồng, giờ khắc xưa dù đã qua.
Núi Hoàng muôn dặm bắc xa,
Trong màn sương trắng đó là Viên Lăng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Phòng kín, vòng ngọc lạnh,
Điện ngọc gió thu lồng.
Đất Tần, trăng mới mọc,
Bóng cung đầy ao rồng.
Đêm nay xa, thuyền cột,
Giọt điểm thời trước cùng.
Bắc Hoàng Sơn, vạn dặm,
Các lăng phủ trắng sương.

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong phòng the bạc vàng lạnh lẽo
Điện ngọc lùa khắp nẻo gió thu
Đất Tần le lói trăng lu
Trong hoàng cung cũ bây giờ nhiều ao
Thuyền buộc chỗ xa nào nghe ngóng
Chuông báo giờ vẫn vọng thanh vang
Bắc phương ngàn dặm núi Hoàng
Viên Lăng vẫn thấy mờ trong sương mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Sểnh sảng cung trang tiếng lạnh lùng,
Gió hiu đưa xới cửa đền rồng.
Mảnh trăng kim cổ khi tròn khuyết,
Đầy đất lâu đài lúc có không.
Giọt lậu canh khuya nào quận quốc,
Chiếc thuyền buộc chặt với non sông.
Xa xôi muôn dặm Hoàng Sơn tít,
Mấy chốn gò phơi vẻ móc hồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Diện, Trần Ngọc Đông, Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017 (có sửa chữa)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Loan phòng trâm xuyến lạnh
Cung ngọc gió thu đưa
Tần quốc nhô trăng khuyết
Ao rồng ắp điện xưa
Buộc thuyền màn đêm vắng
Đợi giọt thời gian thưa
Vạn mộ Non Vàng ngủ
Viên lăng sương trắng lùa

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời