15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Đồng Quan (1) Tam lại (3)

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 12:53, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2006 18:04

潼關吏

士卒何草草,
筑城潼關道。
大城鐵不如,
小城萬丈餘。
借問潼關吏:
「修關還備胡?」
要我下馬行,
為我指山隅:
「連雲列戰格,
飛鳥不能逾。
胡來但自守,
豈復憂西都。
丈人視要處,
窄狹容單車。
艱難奮長戟,
萬古用一夫。」
「哀哉桃林戰,
百萬化為魚。
請囑防關將,
慎勿學哥舒。」

 

Đồng Quan lại

Sĩ tốt hà thảo thảo?
Trúc thành Đồng Quan đạo.
Đại thành thiết bất như,
Tiểu thành vạn trượng dư.
Tá vấn Đồng Quan lại:
“Tu quan hoàn bị Hồ?”
Yêu ngã há mã hành,
Vị ngã chỉ sơn ngung:
“Liên vân liệt chiến cách,
Phi điểu bất năng du.
Hồ lai đãn tự thủ,
Khởi phục ưu tây đô.
Trượng nhân thị yếu xứ,
Trách hiệp dung đan xa.
Gian nan phấn trường kích,
Vạn cổ dụng nhất phu”.
“Ai tai Đào Lâm chiến,
Bách vạn hoá vi ngư.
Thỉnh chúc phòng quan tướng,
Thận vật học Kha Thư!”

 

Dịch nghĩa

Quân lính bao khó nhọc
Đắp thành trên đường Đồng Quan
Thành lớn, sắt không vững bằng
Thành nhỏ, dài hơn vạn trượng
Ướm hỏi người nha lại ở Đồng Quan:
“Vẫn sửa sang cửa ải để đề phòng giặc Hồ?”
(Người nha lại) mời ta xuống ngựa cùng đi
Chỉ cho ta xem phía góc núi:
“Hàng chiến luỹ kéo dài như liền với mây
Chim bay cũng không vượt được
Giặc Hồ dù có đến cũng tự giữ lấy
Không còn phải lo cho Tây Đô nữa
Ông xem những chỗ hiểm yếu:
Hẹp chỉ vừa một chiếc xe đi
Cung cái kích dài cũng khó khăn
Từ xưa vẫn chỉ dùng một người cũng giữ được”
“Thương thay trận Đào Lâm
Trăm vạn quân đều hoá cá
Xin dặn ông tướng giữ cửa ải:
Coi chừng, chớ bắt chước Kha Thư!”


(Năm 759)

Ba bài thơ Đồng Quan lại 潼關吏, Tân An lại 新安吏 và Thạch Hào lại 石壕吏 được gọi là Tam lại 三吏.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Doãn Kế Thiện

Bao quân lính ngày đêm vất vả
Thành Đồng Quan nay đã đắp nên
Thành to thừa sức vững bền
Thành con muôn trượng tiếp liền trời mây
Hỏi tên lại: thành này vội đắp
Ngự giặc Hồ, việc gấp phải không?
Mời ta xuống ngựa đi cùng
Chỉ ra góc núi, mãi vùng xa xa:
Đó rào chiến thật là kiên cố
Dù chim bay cũng khó vượt qua
Quân Hồ hết lối xông pha
Tây Đô còn cách đường xa sợ gì
Kìa lối hiểm men đi chót vót
Đường hẹp này chỉ lọt một xe
Dáo dài cũng khó giở nghề
Một người chống vạn, quen lề từ xưa
Trận Đào Lâm đánh bừa mang vạ
Hàng triệu quân làm cá sông Hoàng
Nhắn ông tướng giữ cửa Quan:
Coi chừng chớ lại học chàng Kha Thư!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quân lính bao khó nhọc
Đắp đ ược thành Đồng Quan
Thành hơn sắt vững vàng
Thành nhỏ dài vạn trượng.
Ướm hỏi Đồng Quan lại:
"Phòng giặc Hồ sửa ải?"
Mời xuống ngựa đi cùng
Chỉ góc núi hiểm hung
Luỹ mây đùn bịt lối:
"Chim bay mỏi không vượt
Giặc Hồ? -Tự giữ được
Không phải lo Tây Đô.
Ông xem chỗ hiểm hóc
Độc một chiếc xe lăn
Cung kích dài khó khăn
Từ xưa một người giữ!".
"Thương thay! trận Đại Lâm
Bụng cá vạn quân nằm.
Thưa ông quan giữ ải:
Học Kha Thư đáng ngại!"

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lính tráng sao như cỏ?
Đường Đồng Quan lập đồn.
Đồn to, sắt thép kém,
Đồn nhỏ, trượng muôn hơn.
Nhân hỏi Đồng Quan lại,
"Chặn Hồ, sửa ải quan,"
Xuống yên dắt lão dạo,
Chỉ lão phía non ngàn.
"Mây tiếp liền thành lũy,
Chim muông khó lọt sang.
Hồ vào, tự giữ được,
Tây phủ há lo toan.
Cụ thấy nơi đây hiểm,
Gíao dài khó dọc ngang.
Mỗi xe qua lối hẹp,
Muôn thưở một người ngăn"
Trăm vạn quân thành cá,
Trận Đào Lâm xót than,
Nhắn cho tướng giữ ải,
Đừng học Kha Thư Hàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Quan quân vất vả khôn lường,
Xây thành đắp lũy trên đường Đồng Quan.
Thành to, hơn sắt hơn gang,
Thành nhỏ vạn trượng sửa sang chu toàn.
Hỏi viên quan lại Đồng Quan,
‘‘Sửa sang biên ải để toan ngăn Hồ.’’
Mời ta xuống ngựa đi vô,
Chỉ ta góc núi lững lờ mây bay.
‘‘Ở đây chiến cụ sẵn bày,
Chim bay khó thể chốn này vượt qua.
Quân Hồ đến, giữ không ra,
Tây Đô há lại lo xa làm gì.
Ông xem chỗ hiểm này đi,
Chỉ xe nhỏ hẹp mới di chuyển vừa.
Giáo dài xoay trở kẹt chưa,
Một người chống giữ, ngày xưa khác nào.’’
Buồn thay cuộc chiến rừng đào,
Biến làm thân cá biết bao vạn người.
Cầu cho tướng ải nhớ đời,
Đừng nên lầm lỡ như thời Kha Thư!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Binh sĩ bao khó nhọc,
Thành Đồng Quan đắp nên.
Thành lớn: sắt thua vững,
Thành nhỏ: vạn trượng liền.
Thử hỏi cùng viên đội,
"Phòng giặc, ải vững bền?"
Bèn mời ta xuống ngựa,
Chỉ cho góc núi bên.
Cao tiếp mây, chiến luỹ,
Chim kia khó bay lên.
Giặc tới tự phòng thủ,
Tây đô hẳn được yên.
"Ngài coi chỗ hiểm yếu,
Hẹp vừa một xe len.
Dáo dài vung, vướng cán,
Một địch vạn vẫn quen!"
Trận Đào Lâm thảm bại,
Trăm vạn người chết chìm.
Xin nhắn quan giữ ải,
Gương Kha Thư chớ quên!

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan và lính thảy đều mệt mỏi
Khi xây thành một chuỗi Đồng Quan
Thành to so thép vững hơn
Kéo dài vạn trượng thành con tiếp liền
Ghé hỏi thăm viên Đồng Quan lại
“Tu bổ thành đánh bại giặc Hồ?”
Ông xin xuống ngựa cùng đi
Chỉ tay góc núi phân bua thế này:
“Luỹ dài tới chân mây đằng đó
Chim cánh bay cũng khó vượt qua
Thủ thành ta đợi giặc Hồ
Binh nhiều tướng mạnh Tây đô lo gì
Ông thấy đấy chỗ ni hiểm hóc
Đường chật nên chỉ lọt một xe
Kích dài xoay trở khó bề
Một người chống vạn xưa kia vẫn làm”
Ta đáp: “Trận Đào Lâm thảm quá
Trăm vạn binh hoá cá cả rồi
Nhắn cùng ông tướng vài lời
Đừng lơi thận trọng học đòi Kha Thư”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quân lính bao gian khổ
Đắp nên thành Đồng Quan
Thành lớn vững hơn sắt
Thành nhỏ vạn trượng hơn
Ướm hỏi lại Đồng Quan
Sửa thành ngăn giặc tới?
Mời ta xuống ngựa cùng
Chỉ xa xa vách núi
Chiến luỹ trãi liền mây
Chim bay đâu dễ vượt
Ngựa Hồ hết lối qua
Tây Đô yên ổn được
Chốn nầy nơi hiểm yếu
Đủ lọt một xe thôi
Kích dài vung cũng khó
Một người chống vạn người
Thương thay trận Đào Lâm
Vạn quân đều hoá cá
Nhắn ông tướng giữ thành
Gương Kha Thư còn đó

Chưa có đánh giá nào
Trả lời