鬥雞

鬥雞初賜錦,
舞馬既登床。
簾下宮人出,
樓前禦柳長。
仙遊終一閟,
女樂久無香。
寂寞驪山道,
清秋草木黃。

 

Đấu kê

Đấu kê sơ tứ cẩm,
Vũ mã ký đăng sàng.
Liêm hạ cung nhân xuất,
Lâu tiền ngự liễu trường.
Tiên du chung nhất bí,
Nữ nhạc cửu vô hương.
Tịch mịch Ly sơn đạo,
Thanh thu thảo mộc hoàng.

 

Dịch nghĩa

Gà chọi khi mới được cho áo gấm,
Ngựa múa đã lên đài.
Dưới rèm cung nhân hiện,
Trước lầu, liễu trong cung buông dài.
Xe tiên lâu nay vắng bóng,
Ban nhạc nữ từ lâu không có hương.
Im lìm đường lên Ly sơn,
Thu trong, cây cỏ vàng.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gấm phát cho gà chọi
Sàn kê đợi ngựa thi
Lầu vang tiếng đàn sáo
Mành thoáng bóng cung phi
Nhạc nữ lâu nay vắng
Xe tiên chốc đã lìa
Trời thu cây cỏ áy
Vắng vẻ lối non Ly


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gà chọi mới khoác gấm,
Ngựa múa đã lên đài.
Dưới rèm cung nữ hiện,
Trước lầu liễu rủ dài.
Nữ nhạc lâu không tấu,
Xe tiên bỏ xó hoài.
Thu trong cây cỏ uá,
Ly sơn đường mù khơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Gà chọi vua ban gấm,
Ngựa múa bước lên giường.
Dưới rèm cung nữ đến,
Trước lầu nhạc rộn ràng.
Một lần lên tiên lỡ,
Nữ nhạc mãi chìm hương.
Đường Ly Sơn vắng vẻ,
Thu trong, cây cỏ vàng,


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gà chọi vừa được ban áo gấm
Ngựa múa đà bước xấn lên giường
Dưới rèm xuất hiện cung nhân
Trước lầu dương liễu rủ buông thật dài
Rốt cuộc lên tiên đài thất bại
Nhạc nữ phường mãi mãi không hương
Ly Sơn vắng lặng nẻo đường
Trời thu trong trẻo úa vàng cỏ cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời