Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 17:20

秋晚懷茅山石涵村舍

十畝山田近石涵,
村居風俗舊曾諳。
簾前白艾驚春燕,
籬上青桑待晚蠶。
雲暖採茶來嶺北,
月明沽酒過溪南。
陵陽秋盡多歸思,
紅樹蕭蕭覆碧潭。

 

Thu vãn hoài Mao Sơn Thạch Hàm thôn xá

Thập mẫu sơn điền cận Thạch Hàm,
Thôn cư phong tục cựu tằng am.
Liêm tiền bạch ngải kinh xuân yến,
Ly thượng thanh tang đãi vãn tàm.
Vân noãn thái trà lai lĩnh bắc,
Nguyệt minh cô tửu quá khê nam.
Lăng Dương thu tận đa quy tứ,
Hồng thụ tiêu tiêu phúc bích đàm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười mẫu ruộng cao cạnh Thạch Hàm
Dân cư phong tục đã từng quen
Rèm trước én xuân đùa ngải trắng
Dậu bên dâu thắm đợi chờ tằm
Trời ấm hái trà qua núi bắc
Trăng thanh mua rượu vượt khe nam
Lăng Dương thu hết, mong quay lại
Cây đỏ rung rung phủ nước đầm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gần Thạch Hàm mười mẫu ruộng cao
Dân tình thôn xóm biết quen lâu.
Én xuân sợ ngải bên rèm cửa
Tằm cuối chờ dâu phiá giậu rào.
Đỉnh bắc hái trà mây nắng nóng
Khe nam mua rượu sáng trăng sao.
Lăng Dương nhớ mãi về thu cuối
Buồn bã cây hồng lộng bóng ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười mẫu bậc cao ruộng Thạch Hàm
Dân cư phong tục lối xưa quen
Trước rèm ngãi trắng kinh bầy én
Bên giậu dâu xanh đợi lũ tằm
Trăng sáng vượt khe mua rượu uống
Trời trong qua núi hái trà ngon
Lăng Dương thu hết mong về lại
Đầm biếc đong đưa mấy nhánh son

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần Thạch Hàm ruộng cao mười mẫu
Phong tục thôn hiểu thấu đã quen
Én kinh ngải trắng trước rèm
Dâu xanh bên giậu chờ tằm lứa sau
Hái trà ngon lên đầu núi bắc
Dưới trăng mua rượu vượt nam khe
Tàn thu là lúc muốn về
Dương Lăng cây đỏ bóng đè đầm trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ruộng non mười mẫu cạnh Thạch Hàm,
Phong tục dân cư cũ đã làm.
Rèm trước én xuân sợ ngải trắng,
Dậu trên dâu biếc chậm chờ tằm.
Hái trà trời ấm qua non bắc,
Mình rượu trăng thanh vượt suối nam.
Thu cuối Lăng Dương nhiều việc nhớ,
Phất phơ cây đỏ phủ xanh đầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời