Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 05:11

送劉秀才歸江陵

彩服鮮華覲渚宮,
鱸魚新熟別江東。
劉郎浦夜侵船月,
宋玉亭春弄袖風。
落落精神終有立,
飄飄才思杳無窮。
誰人世上為金口,
借取明時一薦雄。

 

Tống Lưu tú tài quy Giang Lăng

Thái phục tiên hoa cận chử cung,
Lô ngư tân thục biệt Giang Đông.
Lưu Lang phố dạ xâm thuyền nguyệt,
Tống Ngọc đình xuân lộng tụ phong.
Lạc lạc tinh thần chung hữu lập,
Phiêu phiêu tài tứ diểu vô cùng.
Thuỳ nhân thế thượng vi kim khẩu,
Tá thủ minh thời nhất tiến hùng.

 

Dịch nghĩa

Áo quần đẹp đẻ có gắn hoa tươi vào triều kiến cung điện gần bãi sông,
Cá mới quen hơi đã từ biệt Giang Đông.
Bóng đêm Lưu Lang phố lấn đến ánh trăng trên thuyền,
Đình xuân Tống Ngọc đùa giỡn với ngọn tụ phong.
Tinh thần phiêu lạc cuối cùng vẫn vững vàng,
Ý tứ hay ho bàng bạc vô cùng.
Ai trên đời có được lời nói được coi trọng,
Gặp thời tốt đã làm anh hùng một cõi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Y phục đầy hoa yết triều cung
Mới quen hơi đã rời Giang Đông
Thuyền trăng đỗ bến Lưu Lang phố
Đình xuân Tống Ngọc giỡn gió đông
Tinh thần đứng vững sau phiêu dạt
Ý tứ vẫn đầy vẫn mênh mông
Điện ngọc ai xây nay còn đó
Lừng danh một cõi đấng anh hùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xiêm áo chỉnh tề đến điện sông
Vừa quen, cá vược biệt Giang Đông.
Đêm trăng Lưu phố vào thuyền bến
Xuân đến Tống lang tay gió lồng.
Thần trí rụng rời rồi vững chắc
Nhớ thương phiêu dạt mãi mông lung.
Trên đời ai kẻ xây cung Ngọc
Nắm lấy cơ may lập chí hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Aó đẹp hoa tươi chốn điện sông
Cá lư vừa thưởng biệt Giang Đông
Lưu Lang bến tối thuyền trăng rọi
Tống Ngọc đình xuân áo gió lồng
Lỗi lạc tinh thần luôn vững chải
Phiêu diêu ý tưởng thật vô cùng
Ai xây cung Ngọc ngày xưa đó
Gặp hội uy danh một cõi hùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào hành cung áo quần đẹp đẽ
Tiệc cá lư từ giã Giang Đông
Thuyền trăng đậu bến Lưu lang
Gió đình Tống Ngọc thổi phồng áo tay
Tinh thần vững khó lay chững chạc
Ý mênh mông bàng bạc vô cùng
Ai xây điện Ngọc một vùng
Gặp thời tốt đã anh hùng một phen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo đẹp vào triều điện bãi sông,
Mới quen đã biệt đất Giang Đông.
Thuyền trăng đêm lấn Lưu Lang phố,
Tống Ngọc Đình xuân giỡn gió lồng.
Phiêu lạc tinh thần luôn vững chải,
Ý hay bàng bạc tứ vô cùng.
Ai xây Ngọc Điện nên cung cấm,
Một cõi gặp thời làm anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời