Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:07

齊安郡晚秋

柳岸風來影漸疏,
使君家似野人居。
雲容水態還堪賞,
嘯誌歌懷亦自如。
雨暗殘燈棋散後,
酒醒孤枕雁來初。
可憐赤壁爭雄渡,
唯有蓑翁坐釣魚。

 

Tề An quận vãn thu

Liễu ngạn phong lai ảnh tiệm sơ,
Sứ quân gia tự dã nhân cư.
Vân dung thuỷ thái hoàn kham thưởng,
Khiếu chí ca hoài diệc tự như.
Vũ ám tàn đăng kỳ tán hậu,
Tửu tỉnh cô chẩm nhạn lai sơ.
Khả liên Xích Bích tranh hùng độ,
Duy hữu thoa ông toạ điếu ngư.

 

Dịch nghĩa

Bờ liễu gió đưa khiến bóng cây in lúc mờ nhạt
Ngôi nhà của bác lại càng giống như nơi ở của một người ẩn dật
Dáng mây, rồi mặt nước đều là những thứ thật đáng thưởng thức
Tiếng sáo thổi, rồi tiếng ca, nghe càng thấy trong lòng thật là thư thái
Mưa kéo đến, khiến ngọn đèn đã mờ như cuộc cờ sắp tàn
Tỉnh cơn say, một mình trên gối chiếc, nghe những tiếng nhạn đầu tiên về
Đáng thương thay là cuộc tranh hùng trên bến sông Xích Bích ngày xưa
Giờ chỉ còn mỗi ông già tơi nón ngồi câu cá mà thôi

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Gió đưa hàng liễu ven bờ
Bóng in khiến cảnh tỏ mờ như tranh
Ngôi nhà của bác bên ghành
Thành nhà ẩn sĩ rõ rành chẳng sai
Dáng mây trôi, dòng suối dài
Cảnh thơ mộng ấy, khó ai cầm lòng
Tiếng ca tiếng nhạc thong dong
Nghe vui rộn rã khiến lòng thảnh thơi
Đám mây vần vũ bên trời
Ngọn đèn mờ tỏ, cuộc chơi sắp tàn
Tỉnh cơn say, giấc mộng tan
Một mình bên gối, nghe đàn nhạn sương
Bến sông thuở ấy chiến trường
Tranh hùng Xích Bích mà thương đắng lòng
Áo tơi nón lá bên sông
Chỉ còn có lão ngư ông quăng chài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió đưa bờ liễu bóng mờ dần
Nhà bác giống như chốn ẩn thân.
Tính nước dạng mây no mắt ngắm
Tiếng ca điệu sáo sạch lòng trần.
Đèn mù mưa đỗ cờ tàn kết
Gối chiếc tỉnh ra nhạn sớm sang.
Thương cuộc tranh hùng xưa Xích Bích
Giờ còn lão nón lá buông cần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đưa bờ liễu dáng lờ mờ
Nhà bác như chừng bậc ẩn cư
Mặt nước bóng mây lòng vốn thú
Giọng ca tiếng hát dạ càng thư
Mưa giăng đèn lụn cờ tan cuộc
Rượu tỉnh chăn đơn nhạn trở đầu
Xích Bích tranh hùng thương chuyện cũ
Chỉ còn tơi nón một ông câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hình ảnh liễu gió lên mờ nhạt
Nhà sứ quân nom hệt nhà dân
Đẹp thay mặt nước mây vần
Lời ca tiếng sáo thanh âm tuyệt vời
Mưa u ám cờ chơi vừa dứt
Tỉnh rượu trên gối chiếc nhạn qua
Thương cho Xích Bích bến xưa
Chỉ còn ông lão áo mưa câu ngồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đưa bờ liễu bóng phai mờ,
Nhà bác chừng như ẩn dật chờ.
Mặt nước dáng mây, lòng thổn thức,
Giọng ca sáo thổi, dạ càng thơ.
Mưa giăng đèn khuất cờ tàn cuộc.
Tỉnh rượu, chăn đơn, nghe nhạn qua,
Xích Bích thương thay xưa độc bá,
Tơi nón ngồi câu một ông già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời