09/12/2022 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tề An quận vãn thu
齊安郡晚秋

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:07

 

Nguyên tác

柳岸風來影漸疏,
使君家似野人居。
雲容水態還堪賞,
嘯誌歌懷亦自如。
雨暗殘燈棋散後,
酒醒孤枕雁來初。
可憐赤壁爭雄渡,
唯有蓑翁坐釣魚。

Phiên âm

Liễu ngạn phong lai ảnh tiệm sơ,
Sứ quân gia tự dã nhân cư.
Vân dung thuỷ thái hoàn kham thưởng,
Khiếu chí ca hoài diệc tự như.
Vũ ám tàn đăng kỳ tán hậu,
Tửu tỉnh cô chẩm nhạn lai sơ.
Khả liên Xích Bích tranh hùng độ,
Duy hữu thoa ông toạ điếu ngư.

Dịch nghĩa

Bờ liễu gió đưa khiến bóng cây in lúc mờ nhạt
Ngôi nhà của bác lại càng giống như nơi ở của một người ẩn dật
Dáng mây, rồi mặt nước đều là những thứ thật đáng thưởng thức
Tiếng sáo thổi, rồi tiếng ca, nghe càng thấy trong lòng thật là thư thái
Mưa kéo đến, khiến ngọn đèn đã mờ như cuộc cờ sắp tàn
Tỉnh cơn say, một mình trên gối chiếc, nghe những tiếng nhạn đầu tiên về
Đáng thương thay là cuộc tranh hùng trên bến sông Xích Bích ngày xưa
Giờ chỉ còn mỗi ông già tơi nón ngồi câu cá mà thôi

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Gió đưa hàng liễu ven bờ
Bóng in khiến cảnh tỏ mờ như tranh
Ngôi nhà của bác bên ghành
Thành nhà ẩn sĩ rõ rành chẳng sai
Dáng mây trôi, dòng suối dài
Cảnh thơ mộng ấy, khó ai cầm lòng
Tiếng ca tiếng nhạc thong dong
Nghe vui rộn rã khiến lòng thảnh thơi
Đám mây vần vũ bên trời
Ngọn đèn mờ tỏ, cuộc chơi sắp tàn
Tỉnh cơn say, giấc mộng tan
Một mình bên gối, nghe đàn nhạn sương
Bến sông thuở ấy chiến trường
Tranh hùng Xích Bích mà thương đắng lòng
Áo tơi nón lá bên sông
Chỉ còn có lão ngư ông quăng chài
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Tề An quận vãn thu