Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2014 18:23

有寄

雲闊煙深處,
江澄水落秋。
美人何處在,
明月滿山頭。

 

Hữu ký

Vân khoát yên thâm xứ,
Giang trừng thuỷ lạc thu.
Mỹ nhân hà xứ tại,
Minh nguyệt mãn sơn đầu.

 

Dịch nghĩa

Mây bao la, sương khói bao phủ nơi hẻo lánh,
Nước sông trong in bóng vẻ thu.
Người đẹp bây giờ ở đâu?
Trăng sáng đang dọi trên đầu non.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây khói đầy phủ nơi hẻo lánh
Nước sông trong in bóng vẻ thu
Bây giờ người đẹp nơi đâu?
Trăng vàng đang dọi trên đầu núi xanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn xa mây khói mịt mù
Lòng sông in bóng vẻ thu làu làu
Bây giờ người đep nơi đâu
Ánh trăng vằng vặc trên đầu núi soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vùng sâu đầy mây khói
Sông trong lộng bóng thu
Người đẹp biết tăm mù
Đầu non trăng sáng rọi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi xa sương khói mây mù,
Nước sông in bóng vẻ thu trong làu.
Bây giờ người đẹp ở đâu?
Trăng đang sáng dọi trên đầu non cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mây rộng sâu nơi khói
Sông trong thu bóng nước
Ở đâu người đẹp ơi
Trăng sáng ngập đỉnh núi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời