07/10/2022 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu ký
有寄

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2014 18:23

 

Nguyên tác

雲闊煙深處,
江澄水落秋。
美人何處在,
明月滿山頭。

Phiên âm

Vân khoát yên thâm xứ,
Giang trừng thuỷ lạc thu.
Mỹ nhân hà xứ tại,
Minh nguyệt mãn sơn đầu.

Dịch nghĩa

Mây bao la, sương khói bao phủ nơi hẻo lánh,
Nước sông trong in bóng vẻ thu.
Người đẹp bây giờ ở đâu?
Trăng sáng đang dọi trên đầu non.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây khói đầy phủ nơi hẻo lánh
Nước sông trong in bóng vẻ thu
Bây giờ người đẹp nơi đâu?
Trăng vàng đang dọi trên đầu núi xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hữu ký