Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 18:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2013 05:41

江樓

獨酌芳春酒,
登樓已半醺。
誰驚一行雁,
沖斷過江雲?

 

Giang lâu

Độc chước phương xuân tửu,
Đăng lâu dĩ bán huân.
Thuỳ kinh nhất hàng nhạn,
Xung đoạn quá giang vân?

 

Dịch nghĩa

Ngồi một mình uống rượu xuân thơm hương
Trèo lên lầu thì cũng đã dở tỉnh dở say rồi
Ai là người làm cho những hàng chim nhạn kinh hoảng
Vội vàng thẳng bay như muốn phá rách mây để sang bên kia sông?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Rượu xuân một mình uống
Lên lầu nửa tỉnh say
Ai làm kinh đám nhạn
Vội vàng xé mây bay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu xuân ngồi uống một mình
Lên lầu trời cũng đã gần về tây
Ai xuôi cho nhạn lạc bầy
Bên sông vội vã xé mây bay rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Uống một mình rượu xuân thơm ngát
Lúc lên lầu trời sắp tối rồi
Ai không kinh hãi khi coi
Nhạn đàn cắt đứt mây trời làm đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình uống rượu thơm xuân,
Dở say dở tỉnh lên lầu ngủ ngay.
Đàn nhạn kinh hoảng vì ai,
Sang sông như muốn phá mây tung trời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xuân thơm một mình rượu
Lên lầu đã bềnh bồng
Ai làm đàn nhạn sợ
Vút xé mây qua sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời