25/10/2021 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâu
江樓

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 18:54

 

Nguyên tác

獨酌芳春酒,
登樓已半醺。
誰驚一行雁,
沖斷過江雲?

Phiên âm

Độc chước phương xuân tửu,
Đăng lâu dĩ bán huân.
Thuỳ kinh nhất hàng nhạn,
Xung đoạn quá giang vân?

Dịch nghĩa

Ngồi một mình uống rượu xuân thơm hương
Trèo lên lầu thì cũng đã dở tỉnh dở say rồi
Ai là người làm cho những hàng chim nhạn kinh hoảng
Vội vàng thẳng bay như muốn phá rách mây để sang bên kia sông?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Rượu xuân một mình uống
Lên lầu nửa tỉnh say
Ai làm kinh đám nhạn
Vội vàng xé mây bay?
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Giang lâu