Dưới đây là các bài dịch của Tạ Trung Hậu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lêu lổng sông hồ chuốc chén ngông
Eo thon gái Sở nhẹ tay không
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Mang tiếng lầu xanh gã bạc lòng

Ảnh đại diện

Hàm Thuận cảm hoài (Nguyễn Thông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thuyền nhỏ rời Long Châu
Men theo khói vọng lầu
Suốt năm rời chốn cũ
Nhiều nạn tránh đây lâu
Đất hẹp ôm non hiểm
Trời cao giáp bể sâu
Biết vào Nam có lối
Khó mượn bè sao Ngâu

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quạ réo trời sương, bóng nguyệt chìm
Lửa chài, phong bãi, giấc buồn thêm
Chùa Hàn ngoài bến Cô Tô vắng
Vọng đến khách thuyền chuông giữa đêm

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lạc bóng trăng tà, quạ khóc sương
Lửa chài, phong bãi, giấc thiu buồn
Cô Tô ngoài bến neo thuyền khách
Chuông sớm chùa Hàn văng vẳng buông

Ảnh đại diện

An Giang tống Trần Tử Mẫn Phú Yên quản đạo (Nguyễn Thông): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thành tháng năm trăng lạnh
Tiễn đưa anh ngậm ngùi
Xa nhà, thân khách lạ
Lắm bệnh, mảng thuyền côi
Đại Lãnh đèo mây quạnh
Cù Mông biển sóng nhồi
Lên rừng tìm cánh nhạn
Mấy chữ gửi thăm người

Ảnh đại diện

Tuyệt mệnh thi (Nguyễn Hữu Huân): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thù nước chưa đền, thân ngựa mõi
Chỉ vì binh bại phải thân tù
Mãi lưu tiết nghĩa trong bờ cõi
Đừng luận anh hùng lúc thắng thua
Đầu rụng, chẳng hàng phường giặc sói
Gan lì, làm bạt vía quân thù
Năm xưa máu nhuộm bờ sông Mỹ
Hiu hắt cồn Rồng nổi gió thu

Ảnh đại diện

Điếu thủ khoa Huân (Phan Chu Trinh): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ba phen giết giặc nguyện thề bồi
Không chết sa trường chí chữa nguôi
Trương tướng oai danh bia đã tạc
Thiên Tường chính khí sử còn soi
Nghĩ buồn vận nước đang nguy biến
Thà chết thân trai chẳng khuất lùi
Sông Mỹ xôn xao mười dặm sóng
Thuyền trăng lẽ bóng mấy sầu vơi?

Ảnh đại diện

Bắc du cảm thành (Phan Chu Trinh): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nay thu Hà Bắc, xưa Sài Gòn
Cây vẫn còn xanh, sóng vẫn còn
Tìm khắp thiên nhiên hồn cố quốc
Về Đông không nói nước cùng non

Ảnh đại diện

Phan Thiết ngoạ bệnh (Phan Chu Trinh): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Lại muốn một vòng sông núi thăm
Đất Phan ngăn khách gió mưa dầm
Lòng này nào có ai hay biết
Nghe sóng, tha hương một cõi nằm

Ảnh đại diện

Chí thành thông thánh (Phan Chu Trinh): Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngoảnh mặt nhìn đời thấy vắng không
Non sông khô ráo lệ anh hùng
Muôn dân nô lệ quân tàn bạo
Tám vế văn chương mộng viễn vông
Đã sống trăm năm trong tủi nhục
Mong rời một sớm khỏi cùm gông
Các anh ai cũng người tâm huyết
Xin gửi bài thơ tỏ nỗi lòng

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối