Dưới đây là các bài dịch của Lê Văn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề bích (Lục Du thiếp): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lá ngô đã rụng giếng vàng,
Canh khuya tiếng dế râm ran kêu hoài.
Một mình trằn trọc đêm dài,
Đốt đèn, thức dậy thảo bài thơ thu.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Giang đình oán (Tiểu long nữ): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cuốn rèm riêng tựa lan can,
Núi mở mây chiều miên man.
Mắt lệ chưa từng ráo,
Nhà tại đầu Ngô cuối Sở.

Rập rờn hoa tuyết bay tan,
Kinh hoàng hươu rừng âu bãi.
Câu thơ vừa nghĩ xong,
Chìm trong khói biếc la đà.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 96 (Hoa Nhị phu nhân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Bên hồ ca kỹ đua chen,
Tay mang sênh ngọc, chờ đem vào chầu.
Dưới hoa, đàn nhạc cùng tâu,
Hoan ca này khúc Lương Châu rộn ràng.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 86 (Hoa Nhị phu nhân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Áo lụa mỏng, lạnh thấu da
Lầu cao trống vắng, ngày đà dài thêm
Một mình vô sự bên thềm
Văn thơ sách vở đọc tìm thảnh thơi


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Giá cô thiên (Nguyệt mãn Bồng Hồ xán lạn đăng) (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trăng đầy Bồng Hồ, đèn xán lạn,
Cùng chàng dắt tay đến Đoan Môn.
Mải xem hạc múa nghe tiêu thổi,
Không ngờ thiếp chàng lạc nhau.

Bình minh lên,
Tạ ơn vua,
Đã ban truyền rượu ngon.
Về nhà chỉ sợ mẹ chồng mắng,
Giấu chén vàng về làm bằng vậy.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Thu dạ ký Thuỷ Nguyệt, Thuỷ Vân nhị côn ngọc (Vương Thanh Huệ): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Vặn dặm mỏi chồn chân,
Thu về gầy mấy phần.
Nhân nhìn trăng ải bắc,
Biển nam nhớ mây vần.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Vọng Giang Nam kỳ 1 (Kim đức thục): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Xuân ngủ dậy,
Tuyết chất đầy Yên San.
Vạn dặm trường thành chít khăn tang,
Sáu phố lên đèn nhấp nháy.
Người dựa trên ngọc lâu.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Vũ Lăng xuân (Liên Tĩnh Nữ): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Người bảo có tình tất có mộng,
Không mộng, không tình sao?
Đêm đêm tương tư thức suốt sáng,
Thử hỏi mộng sao thành?

Nếu chàng bỗng hiện về trong mộng,
Sáo đâu vẳng giật mình.
Dìu dặt nghe không sao chịu nổi,
Không dao nhưng đứt ruột.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Tống Thuỷ Vân quy Ngô (Chương Diệu Ý): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Leng keng nhạc ngựa một lần,
Vượt qua ngàn núi, muôn phần gian nan.
Hành trang đã sẵn về nam,
Hát sao được khúc “Dương quan” xé lòng.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Thuỷ long ngâm - Hoài hà chu trung dạ văn cung nhân cầm thanh (Uông Nguyên Lượng): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trống quân tan khúc Nghê thường,
Hải Đường đình bắc đầy mưa gió.
Nhạc hết, rượu tàn,
Ngọc khóc vàng đau.
Xót xa gót ngọc,
Vơ vất lưng lạc đà,
Ngựa vòng cỏ úa.
Sáng sáng chiều chiều,
Từ rượu tiễn cửa cung,
Thuyền rồng buồng gấm.
Chở không nổi,
Xuân đi mất.

Nửa cõi đông nam ngút mắt,
Sông Hoài dài,
Đâu phải đất quê.
Dưới thành Thụ Hàng,
Cỏ như sương trắng.
Thê lương chua xót.
Bụi hồng từng trận,
Đêm khuya tĩnh lặng,
Ai chủ ai khách?
Một điểm đèn chài,
Trói chặt nỗi sầu,
Phổ vào cầm phả.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối