Dưới đây là các bài dịch của Lê Văn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 07 (Dương hoàng hậu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cảnh sau cung viện âm u
Hoa thơm, trúc lạ, rỡn ru gió hoài
Thăm nom chẳng thấy một ai
Lầu son, gác tía bỏ hoài hoang vu


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Tích biệt (Triệu Thịnh mẫu): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lạnh có băng, ấm có hoa
Gặp lại người đẹp hoạ là mảy may
Mặt nhìn tỏ mặt nhau đây
Rồi xa, sầu nhớ, lòng này thêm đau
Ngư Dương thắp suốt đêm thâu
Đèn khêu tỏ ngọn, nhìn nhau canh trường


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Nguyên dạ (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Rực hồng bạc điểm đèn hoa
Vang trời trống giục chan hoà gió xuân
Vui vừa chợt đến bần thần
Chuyện xưa còn đó nhớ dần trong mơ
Mong người quyến luyến thân sơ
Ngành trăng tít tắp mịt mờ quản chi
Mải vui quên rượu một khi
Sang năm chưa chắc giống gì đêm nay


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Tức cảnh (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trúc lay cửa sổ ánh loang
Đôi con chim hót rộn vang bóng chiều
Hải đường lả ngọn bay vèo
Khí trời mệt mỏi nối theo ngày dài


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Lạc hoa (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Hoa khai trăm tía nghìn hồng
Đầu cành nảy nụ đâm bông mươt mà
Cũng là đúng lúc mưa sa
Giận hờn ganh ghét với hoa dập vùi
Đành thôi chỉ biết trông trời
Cầu cho sân chẳng rêu phơi xanh đầy


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Sinh tra tử (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Năm qua cũng đêm xuân này
Đèn trưng sáng tựa ban ngày phố dăng
Lửng lơ ngọn liễu ngành trăng
Hoàng hôn người hẹn ta rằng năm sau

Nguyên tiêu nay thật nhiệm màu
Vẫn đèn hoa ấy đêm thâu tỏ ngời
Cảnh xưa mà chẳng thấy người
Đầm đầm vạt áo lệ rơi quặn lòng


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Yết Kim môn (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Mùa xuân đã quá nửa rồi
Thấy xuân mà luống ngậm ngùi lòng ta
Lan can từng dựa xót xa
Nỗi buồn trời gỡ chẳng ra may mà
Còn đây oanh yến cỏ hoa
Lại thêm nắng ấm gió hoà hương xuân
Lá rơi hoa rụng đầy sân
Rèm buông ngại cuốn bao lần sớm trưa
Ruột đau hương cỏ gió đùa


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Điệp luyến hoa (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thuỳ dương nghìn sợi ngoài hiên
Xuân vừa mới đó vội liền đi sao
Hoa bay trước gió khác nào
Muốn cầm xuân lại mà sao khôn cầm
Đành thôi hoa hỡi tuỳ tâm
Hoa bay về chốn xa xăm mặc lòng
Xuân xanh đầy núi đầy sông
Quyen kêu khảm khắc động lòng đắng cay
Mời xuân nâng chén ngang mày
Xuân đâu có biết tỏ bày cùng ta
Hoàng hôn rớt hạt mưa sa


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Nhãn nhi mị (Chu Thục Chân): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Hương xuân nhè nhẹ êm êm
Ngày xuân chầm chậm dịu mềm khẽ đưa
Thanh minh đã hết còn lưa
Mây dăng phủ kín lầu thưa giấc nồng
Oanh vàng thỏ thẻ bên song
Xuân qua vọng tiếng sầu đong vơi đầy
Bên đường liễu biếc hàng cây
Hải đường lả ngọn hạnh lay đầu cành


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
Ảnh đại diện

Mãn đình phương (Từ Quân Bảo thê): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đẹp sao sông Hán phồn hoa
Giang Nam tuấn kiệt, Tuyên Hoà còn đây
Lầu son gác tía dăng đầy
Vàng thoi bạc nén sáng tày ánh dương
Bỗng đâu một sáng giáo gươm
Dậy trời huyết chảy máu vương sắc cờ
Ngàn quân trăm tướng ngẩn ngơ
Chạy dài bỏ mặc cơ đồ bao năm
Lệ rơi máu nhỏ khôn cầm
Quê hương chìm đắm trong vòng binh đao
May còn một mảnh má đào
Thiếp tôi sống sót lòng nào được vui
Đinh ninh trong dạ bồi hồi
Mong gương lành lại Người ôi thiếp sầu
Từ nay muôn kiếp mai sau
Đêm đêm hồn mộng về lầu Nhạc Dương


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối