Dưới đây là các bài dịch của Lê Văn Đình. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Cung từ kỳ 1 (Đỗ Mục): Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lụa quý mỏng tựa cánh ve
Mịn màng ôm trọn phủ che thân ngà
Mơn man say tỉnh la đà
Gió xuân ve vuốt thịt da thơm nồng
Then cài cửa khoá thâm cung
Những là nghi hoặc tấc lòng riêng tây
Phải chi lấy viên đơn này
Thử xem thân phận chốn này lãnh cung


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Ảnh đại diện

Cung từ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lê Văn Đình

Ơn vua như nước chảy về đông,
Nghi ngại được yêu, tủi gác không.
Đừng tấu Lạc hoa khi chuốc rượu,
Gió thu sẽ thổi, bên tây phòng!

Ảnh đại diện

Vi vũ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lê Văn Đình

Theo mù rừng run rẩy,
Đêm lạnh ướt song thưa.
Lan can xa đèn  lạnh,
Sân vắng rõ tiếng mưa.

Ảnh đại diện

Trệ vũ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lê Văn Đình

Trường An, đêm vắng, mưa dầm,
Một thân, đèn lạnh, lặng câm, nỗi nhà.
Mây đen, nước ngập gần xa,
Muốn về trong mộng cũng là không xong.

Ảnh đại diện

Giá cô thiên (Tống Kỳ): Bản dịch của Lê Văn Đình

Xe ngọc yên vàng ngõ hẻm trông
Trong rèm ai gọi đứt can trường
Chẳng vây chẳng cánh khôn bay bổng
Lòng chỉ riêng soi một điểm thông

Vàng xây cửa
Ngọc tạc lồng
Xe như nước chảy ngựa như rồng.
Chàng Lưu chỉ hận Bồng Sơn cách
Nào biết Bồng Sơn cách mấy trùng.

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]