Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (2 bài)
Tạo ngày 19/04/2020 21:56 bởi tôn tiền tử
Vương Thanh Huệ 王清惠 giữ chức nữ quan chiêu nghi cuối thời Nam Tống. Năm Đức Hựu thứ 2 (1276) đời Tống Cung Đế Triệu Hiển, kinh thành Lâm An bị quân Nguyên vây hãm rồi thất thủ, bà cùng tam cung bị bắt đưa lên Yên Kinh. Sau bà xin làm đạo sĩ, đạo hiệu Xung Hoa 沖華.