Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 19/04/2020 10:38 bởi tôn tiền tử
Liên Tĩnh Nữ 連靜女 người Diên Bình đời Tống, nay là Nam Bình, Phúc Kiến. Tiểu truyện chép trong Tuý Ông đàm lục, sau được Tân biên thiên gia từ tam bách thủ chép lại.