Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 20/04/2020 12:19 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/04/2020 13:42 bởi tôn tiền tử
Tiểu long nữ 小龍女 là tên tạm gọi của một người người con gái ở Ngô Thành, nay thuộc Ngô Châu đời Bắc Tống, chưa rõ lai lịch, có một bài từ đề trên cột đình ở Kinh Châu, do Hoàng Đình Kiên 黃廷堅 (1045-1105) đọc được.