Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Bình sa lạc nhạn

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập » Đề Tiêu Tương bát cảnh đồ
3 trả lời, 2682 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2012 18:45

Canh Tuất trừ tịch

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
3 trả lời, 1225 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2012 19:00

Dao tặng Quỳnh Côi hữu quản lý

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
3 trả lời, 991 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/04/2012 19:05

Đề Quảng Lăng kỹ bình

Trung Quốc » Vãn Đường » Lã Nham
1 trả lời, 867 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/05/2012 15:08

Động Đình thu nguyệt

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập » Đề Tiêu Tương bát cảnh đồ
3 trả lời, 1918 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2012 08:08

Giang lâm mộ tuyết

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập » Đề Tiêu Tương bát cảnh đồ
3 trả lời, 1419 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2012 22:19

Giao hành

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
5 trả lời, 1062 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/04/2012 10:52

Hiểu tế Nhị Hà

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
3 trả lời, 958 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/04/2012 10:17

Hoài biểu đệ Liên Y phủ

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
3 trả lời, 1016 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2012 17:53

Kinh Nghĩa Trụ kiều thứ nguyên vận

Việt Nam » Nguyễn » Phạm Đình Hổ » Đông dã học ngôn thi tập
4 trả lời, 882 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/04/2012 17:26

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: