Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2012 17:26

經義柱橋次原韻

又從義柱溪頭過,
鷗爪依依篆白沙。
吟罷舊題還自笑,
窮途猶自步當車。

 

Kinh Nghĩa Trụ kiều thứ nguyên vận

Hựu tòng Nghĩa Trụ khê đầu quá,
Âu trảo y y triện bạch sa.
Ngâm bãi cựu đề hoàn tự tiếu,
Cùng đồ do tự bộ đương xa.

 

Dịch nghĩa

Lại theo đầu ngòi Nghĩa Trụ đi qua
Móng chim âu rành rành hằn trên cát trắng
Đọc xong bài thơ đề trên cầu khi trước, lại quay ra tự cười
Cùng đường còn tự bước đua với xe


Nghĩa Trụ: Cầu bắc qua sông Nghĩa Trụ ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên. Con sông này do vua Vĩnh Khánh (1729-1732) Lê Đế Duy Phường cho đào vào năm 1729.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Lại qua Nghĩa Trụ cầu này
Móng âu trên cát nơi đây vẫn hằn
Thơ kia đọc lại cười khan
Cùng đường còn cố đua càn với xe

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghĩa Trụ cầu nầy, nay lại đến
Móng âu trên cát vẫn chưa nhoè
Câu thơ vừa đọc, đầu quay lại
Lối chẹt còn đua với ngựa xe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghĩa Trụ theo ngòi đầu vượt qua,
Móng âu trên cát vẫn chưa nhoà.
Bài thơ tự thẹn đề khi trước,
Đường hẹp còn tranh với ngựa đua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời