Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 17:53

懷表弟連禕甫

夢裡相尋路轉迂,
寸牋潦草寄伻頭。
疏梅發後吟詩賦,
凍雨來時啜茗無。
笑我客中多頌冗,
散君世外省閒愁。
江西風月今多少,
可許窮儒借一壺。

 

Hoài biểu đệ Liên Y phủ

Mộng lý tương tầm lộ chuyển vu,
Thốn tiên lạo thảo ký bình đầu.
Sơ mai phát hậu ngâm thi phú,
Đống vũ lai thời xuyết mính vô.
Tiếu ngã khách trung đa tụng nhũng,
Tán quân thế ngoại tỉnh nhàn sầu.
Giang tây phong nguyệt kim đa thiểu,
Khả hứa cùng nho tá nhất hồ.

 

Dịch nghĩa

Tìm nhau trong mộng, đường thành xa
Mẩu thư viết vội, gửi đi làm sứ giả
Sau khi mai nở, vẫn làm thơ chứ?
Lúc mưa lạnh về, có uống trà không?
Cười tôi tha hương vướng nhiều thói tục
Khen chú ở ngoài cõi thế, bỏ được nỗi buồn vẩn vơ
Trăng gió phía tây sông, bữa nay nhiều hay ít
Nên cho kẻ cùng nho này mượn một bầu


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Anh

Tìm nhau trong mộng hoá nên xa
Viết vội phong thư gửi đến nhà
Lúc gió đông về còn thử bút?
Khi mai sớm nở có pha trà?
Cười ta lưu lạc nhiều lầm lỗi
Khen chú ung dung vui với hoa
Trăng gió bên sông nhiều ít nhỉ?
Một bầu ăm ắp gửi cho ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong mộng tìm đâu, diệu vợi đường
Nhớ nhau vội gởi bấy nhiêu hàng
Sau khi mai nở, thơ đang viết
Vào lúc mưa về rượu chửa suông
Khen chú ung dung ngoài cõi thế
Cười ta lận đận chốn tha hương
Bên sông trăng gió nay sao nhỉ
Cho kẻ cùng nho mượn chút hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tìm nhau trong mộng đường thành xa
Sứ giả trong thư viết gửi nhà.
Mai nở sau khi thơ viết chứ?
Lúc về mưa lạnh có dùng trà?
Cười tôi lưu lạc theo nhiều tục,
Khen chú ở ngoài khỏi khổ mơ.
Trăng gió tây sông nhiều với ít,
Cho người nho sĩ mượn bầu thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời