Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bần nữ

Trung Quốc » Vãn Đường » Tần Thao Ngọc
13 trả lời, 7757 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:15

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả)

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trương Tiên
9 trả lời, 5567 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:21

Độc Tiểu Thanh ký

844.31
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
43 trả lời, 234986 lượt xem, 29 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2005 17:40

Hoa phi hoa

284.32
Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
27 trả lời, 69663 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/04/2006 14:54

Ly tứ kỳ 4

134.23
Trung Quốc » Trung Đường » Nguyên Chẩn
13 trả lời, 47440 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 12:19

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1

114.27
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
26 trả lời, 59350 lượt xem, 23 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 18:08

Nhất tiễn mai - Biệt sầu

134.31
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu » Sấu ngọc từ » Chính tập
11 trả lời, 35095 lượt xem, 19 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 17:54

Nữ nhi tình

25.00
Trung Quốc » Hiện đại » Dương Khiết
5 trả lời, 28808 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/07/2005 23:36

Oán tình

44.25
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
30 trả lời, 44907 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:25

Quan san nguyệt

54.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
18 trả lời, 20174 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2005 17:51

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Vương Thanh