Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Du viên bất trị

32.67
Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Diệp Thiệu Ông
14 trả lời, 16580 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/06/2007 20:00

Khuê oán

124.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Xương Linh
36 trả lời, 79109 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2005 01:27

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng

35.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
35 trả lời, 20155 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2005 00:27

Sơn phòng xuân sự kỳ 2

44.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Sầm Tham
27 trả lời, 11372 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:04

Sơn trung vấn đáp

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
21 trả lời, 11780 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/12/2005 02:30

Thu hứng kỳ 1

304.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
40 trả lời, 137686 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/06/2005 22:33

Tống Linh Triệt thượng nhân

Trung Quốc » Thịnh Đường » Lưu Trường Khanh
20 trả lời, 6396 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 09:29

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3

54.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
36 trả lời, 27414 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:40

Xuân hiểu

194.58
Trung Quốc » Thịnh Đường » Mạnh Hạo Nhiên
43 trả lời, 63445 lượt xem, 26 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 10:15

Xuân tứ

214.76
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
34 trả lời, 74008 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:42

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Có bài trả lời của: Trương Tú Vinh